හිටපු ජනපතිවරයා සිය 71 වැනි උපන් දිනය සමරයි

ශ‍්‍රී ලංකාවේ පස්වැනි විධායක ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ උපන් දිනය අදට යෙදී තිබේ

1945 නොවැම්බර් මස 18 වැනි දින වීරකැටියේදී උපත ලද ඔහු අද සමරන්නේ සිය 71 වැනි උපන් දිනයයි

හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් ඒකාබද්ද විපක්‍ෂය විසින් වැඩසටහන් කිහිපයක්ම සංවිධානය කර ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *