කැබිනට් තනතුරු කිහිපයක වෙනසක්

අයවැය විවාදය අවසන්වූ පසු කැබිනට් මණ්ඩලයේ වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදු කිරීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින් සිටින බව නොනිල ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි
අදාළ කැබිනට් සංශෝධනය ඔස්සේ මේ වන විට මත භේදයට තුඩු දී ඇති අමාත්‍යාංශ කිහිපයක විශාල වෙනස්කම් රැසක් සිදු කිරීමට යෝජනාවී තිබේ
එහිදී කළුතර දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන දේශපාලනඥයකු මෙන්ම වත්මන් ආණ්ඩුවේ අමාත්‍යයවරයෙකු විසින් ආරක්ෂක අමාත්‍යධූරය හෝ ඒ හා සමාන බලතල ඇති තනතුරක් අපේක්ෂාවෙන් සිටින බවද සැලයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *