වාසුට යලිත් මල පනී..

2017 වසර සදහා වූ අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ අදහස් දැක්වීම්වලට ආණ්ඩු පාර්ශවයෙන් සිදු වූ බාධා කිරීම් හේතුවෙන් මන්ත‍්‍රීවරයා කෝපයට පත් විය.

‘මගෙන් කණුහරුප අහගන්නේ නැතිව වාඩිවෙනව  ඕයි’ යයිද මන්ත‍්‍රීවරයා එක් අවස්ථාවක කීවේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *