ලිත් බෙදූ චෝදනාවෙන් බැසිල් නිදහස්

දිවිනැඟුම අරමුදලේ මුදල් සාවද්‍ය ලෙස පරිහරණය කළ බවට චෝදනා කරමින් නීතිපති විසින් ‍ගොනුකළ නඩුවට අදාළව හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ ඇතුළු දෙදෙනෙකුට  ඉදිරිපත් කළ අධිචෝදනා පත්‍ර ඉල්ලා අස්කරගෙන තිබේ
අදාළ නඩුව  (06) කැඳවූ අවස්ථාවේදී නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් රජයේ නීතිඥවරයා විසින් මෙම අධිචෝදනා පත්‍ර  කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ ඉල්ලා අස්කර ගත් බව පවසයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *