ගායක ඉඳුනිල් අන්ද්‍රමාන පියාට සමුදුන් සංවේදී අවසන් මොහොත – Photos

තමන්ගේ දෙමාපියන් මේ ලෝකේ දාලා යද්දි ඔවුන් එක්කම හිටපු දරුවන්ට ඒක දරාගන්න අමාරුයි. ඒ විදියට අපි කවුරුත් දන්න ගායකයෙක් වුණු ඉඳුනිල් අන්ද්‍රමානගේ පියාණන් ලොවින් සමුගත් පුවත අපි ඔබට ඊයේ කීවා.

ඔහුගේ අවසන් කටයුතු ඊයේ (2) සිද්ධවුණු අවස්ථාවේදි ඉඳුනිල් අන්ද්‍රමානට ඒ දුක දරාගන්න බැරිවුණා.

ඔහු පියාගේ දේහය වැළඳගෙන ලෝකෙටම කෑ ගහලා ඇඬුවේ ආයෙත් තමන්ගේ ළඟට ඇවිත් ඉන්න කියනවා වගේ.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *