2017 අවුරද්දේ එන සුපිරිම Smart Phone 5 මෙන්න

ජංගම දුරකථන Mobile phone නම් කොච්චර තිබ්බත් ඒවට තියෙන ආශාව නම් කොයි කාටත් අඩු වෙන්නේ නැහැ.

ඉතිං ඔන්න ඒ විදිහට Phone ගැන වැඩි ආශාවක් තියෙන අයට සුබ ආරංචියක් තියෙනවා.

ඒ තමයි අලුත්ම Option එක්ක Phone 5ක් මේ අවුරුද්දේ වෙළෙදපොළට නිකුත් කිරීම.

ඒ Phone මොකක්ද කියලා පහත තියෙන වීඩියෝ වලින් බලන්න…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *