චිත්‍රපට සංස්ථාව ගිනිගනී

කොළඹ ටොරින්ටන්හි පිහිටි ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ ඊයේ සවස් කාලයේ හට ගත් ගින්නෙන් ඊට දැඩි ලෙස හානි සිදු වී තිබෙනවා.

ගින්න හටගත් ආකාරය පිළිබඳ පරීක්ෂණ තවමත් අවසන් වී නොමැති අතර ගොඩනැගිලි තුළට ගින්න ඇතුළුවීම නිසා සිදුවූ අලාභහානි පිළිබඳව හරිහැටි තක්සේරු කිරීමටද තවම හැකියාවක් ලැබී නොමැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *