කැළණිමුල්ලේදී රත්තරන් වෙඩි කා නසී

කැළණිමුල්ල ප්‍රදේශයේ සිදුවූ වෙඩි තැබීමකින් පුද්ගලයෙක් මියගොස් තිබෙනවා.

වෙඩි තැබීමෙන් මියගොස් ඇත්තේ රත්තරන් නමින් හැඳින්වූ කුමාර නැමති පාතාල කල්ලි සාමාජිකයෙකු බවයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *