කැළණිමුල්ලේදී රත්තරන් වෙඩි කා නසී

Sharing is caring!

කැළණිමුල්ල ප්‍රදේශයේ සිදුවූ වෙඩි තැබීමකින් පුද්ගලයෙක් මියගොස් තිබෙනවා.

වෙඩි තැබීමෙන් මියගොස් ඇත්තේ රත්තරන් නමින් හැඳින්වූ කුමාර නැමති පාතාල කල්ලි සාමාජිකයෙකු බවයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *