වොක්ස්වැගන් ආයතනය ලංකාවට ආවේ නැති කතාවට අගමැති දුන්නු උත්තරේ – වීඩියෝ

පසුගියදා කුලියාපිටියේදී මුල්ගල තැබුණු වාහන එකලස් කිරීමේ කර්මාන්තශාලාව ජර්මනියේ වොක්ස්වැගන් කර්මාන්ත ශාලාවක් බවට පැවසුණත් පසුව එය වෙනත් ආයතනයකට අයිති බවට හෙළිදරව් වුණා.

මේ සම්බන්දෙන් විවිධ කතා මැවුනු අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් පසුව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශයක් කර තිබුණා.

සිරිස මාධ්‍යජාලය විසින් ජර්මනියේ වොක්ස්වැගන් ආයතනයෙන් මේ පිළිබඳව විමසා තිබූ අතර අගමැතිවරයා පවසා සිටියේ ජර්මනියෙන් ඇසීමට අවශ්‍ය නැති බවත් එය මගෙන් ඇසුවානම් තමන් එයට පිළිතුර ළබාදීමට කැමතිව සිටි බවයි.

මේ එම අවස්ථාව ඇතුලත් වීඩියෝවයි….

කුලියපිටිය කර්මාන්ත ශාලාව ගැන නිව්ස්ෆස්ට් අනාවරණයෙන් පසුව අග්‍රාමාත්‍යවරයා කරුණු හෙළිකරයි.එදා සහ අද කතා… "එහාට කතා කලාට වැඩිය හොඳයි මට කතා කලා නම්"

Posted by Newsfirst.lk on Thursday, January 5, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *