ශ්‍රී ලංකාවේ කිසිදු ආයෝජනයක් සිදුකර නැතැයි වොක්ස්වැගන් ආයතනය දන්වයි

පසුගියදා අගමැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මුල්ගල තැබූ වොක්ස්වැගන් කර්මාන්ත ශාලාව බවට පැවසුණු කුලියාපිටියේ ආරම්භ වූ ආයතන වොක්ස්වැගන් වාහන නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැතැයි දැන් හෙළිවී  තිබෙනවා.

සිය සන්නාමය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ කිසිදු ආයෝජනයක් සිදු නොකර ඇති බවද වොක්ස්වැගන් ප්‍රධාන ආයතනයේ බලධාරියෙකු පවසා තිබෙන බවයි දැනගන්නට ලැබෙන්නේ.

එමෙන්ම ජර්මානු තනාපති කාර්යාලයෙන්ද පවසා ඇත්තේ එලෙසින් ජර්මනියේ සමාගමක් ශ්‍රී ලංකාව තුල මේ වන තෙක් ආයෝජනය කරන්න පියවර ගෙන නැති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *