හම්බන්තොට වරාය විකිණීම නවත්වන්න මහා සඟරුවන ප්‍රමුඛ ජනතාවත් ඒකරාශී වෙනවා

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හම්බන්තොට ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කරන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව ඇතිකරගත් එකඟතා ලියවිලි අතැතිව බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. ඔහු මේ අදහස් පළ කළේ ඊයේ (06) මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්. එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන ප්‍රකාශ කළේ හම්බන්තොට වරාය විකිණීම නතරකිරීමට මහා සඟරුවනත් ජනතාවත් ඒකරාශී වන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *