සියලු රාජ්‍ය ආයතන අද සිට සූර්ය බලශක්තියට

සියලු රාජ්‍ය ආයතන සූර්ය බල ශක්තියට පරිවර්තනය කිරීම අද සිදුකෙරෙනවා.

එහි පළමු අදියර යටතේ මෙම වැඩසටහන මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් ආරම්භ කරනු ඇති.

ඉදිරි වසර 2ක කාලය තුළ රජයේ සියලු ගොඩනැගිලි සූර්ය බලය වැනි බලශක්ති ප්‍රභවයන්ට පරිවර්තනය කිරීම මෙහි අරමුණ වනවා.

ඒ සඳහා ආරම්භක පියවර ලෙස මෙවර අයවැයෙන් රුපියල් මිලියන 350ක මුදලක් ද ඊට වෙන් කෙරුණා.

ඉදිරියේදී රට තුළ සිදුවන වේගවත් සංවර්ධනය හේතුවෙන් විදුලි අවශ්‍යතාව ඉහළ යාම සිදුවන අතර, එම අභියෝගයට මුහුණදීම සඳහා මෙම ක්‍රියාවලිය සිදුකරන බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *