ඇස්දෙක නොපෙනුනත් ගාල්ලෙන් පළවැනියට ආපු තනූෂි

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කලා අංශයෙන් ප්‍රථම ස්ථානය ලබාගත්තේ තනූෂි මල්ලිකාරච්චි. හැබැයි මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ විභාගයෙන් විශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵල ලබාගත් ඇගේ දෙනෙත් හරි හැටි පෙන්නේ නැහැ.

තවත් විශේෂත්වයක් වුනේ ඇය විභාගය මේ තරම් ඉහළින්ම සමත් වුනේ බ්‍රේල් ක්‍රමයට විභාග ලියලා නෙමෙයි.

අනික් සිසුන් වගේම සාමාන්‍ය විදිහට විභාගයට ලියපු තනූෂි ට ඇස් දෙක ගාවටම පොත ලං කළේ නැත්නම් අකුරු පේන්නේ නැහැ.

ඇය සටහන් ලියන්නෙත් පොත ගාවටම ඇස් දෙක කිට්ටු කරලා.

ජීවිතය ජය ගන්න මේ අර්ධ අන්ධතාවය මොන තරම් බලපෑමක් කළත් ඇගේ ධෛර්ය දෛවය පරද්දපු හැටි නම් විභාගයට මුහුණ දුන් කාටත් ආදර්ශයක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *