ජල හා විදුලිය 12% දක්වා අඩුවෙයි

පවතින වියළි කාලගුණ තත්ත්වය නිසා ජල විදුලි නිෂ්පාදනය 12% දක්වා අඩු වී තිබෙන බවත්, ජලාශවල ජල මට්ටම ශීඝ්‍ර ලෙස පහළ යමින් තිබෙන බවත් ලංකා විදුලි බලමණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය සඳහන් කරයි. විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන ජලාශවල ජල මට්ටම දිනකට 1%කින් අඩුවන බවත්, පොදුවේ ජලාශ 06 ක ජල මට්ටම 35% දක්වා අඩු වී තිබෙන බවත් එම සංගමයේ සභාපති ඉංජිනේරු අතුල වන්නිආරච්චි මහතා සඳහන් කළේය.

ජල විදුලිය 12% දක්වා පහත වැටී තිබෙන බවත්, නොරොච්චෝලේ බලාගාරය තුළින් 41%කුත්, විදුලිබල මණ්ඩල බලාගාර තුළින් 21%කුත් ලබාගන්නා  අතර, ඉතිරි විදුලි අවශ්‍යතාව පෞද්ගලික අංශයේ බලාගාර තුළින් ලබාගන්නා බවද ඔහු පවසා සිටියේය.දිනෙන් දිනම ජල මට්ටම පහළ යන නිසා මහා පරිමාණ හෝටල් හා කර්මාන්ත ශාලා තුළින් මෙගාවොට් 100කුත්, පෞද්ගලික ඩීසල් බලාගාරයකින් මෙගාවොට් 60කුත් මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කර ඇතැයිද සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.

පවතින වියළි කාලගුණ තත්ත්වය නිසා සවස 6.00 සිට රාත්‍රී 9.00 දක්වා කාලය තුළ අධික විදුලි ඉල්ලුමක් ඇති වී තිබෙන බවත්, පොදුවේ ජලාශවල ජල මට්ටම 20% ක් වනවිට විදුලි නිෂ්පාදනය නවතා දැමීමට සිදුවන බවත් ඒ මහතා පවසා සිටියේය. මෙම කාලගුණ තත්ත්වය එලෙසම පැවතියහොත් එම තත්ත්වය ඉදිරි මාස 02 ක් තුළ උදාවිය හැකි බවද අතුල වන්නිආරච්චි මහතා කියා සිටියේය.

විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කරන කාසල්රී ජලාශයේ ජල මට්ටම 55% දක්වාත්, මාවුස්සාකැලේ ජලාශයේ ජල මට්ටම 40% දක්වාත්, වික්ටෝරියා ජලාශයේ ජල මට්ටම 25% දක්වාත්, රන්දෙනිගල ජලමට්ටම 56% දක්වාත් සහ සමනල වැව ජලාශ‘යේ ජල මට්ටම 23% දක්වාත් පහත වැටී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *