විමල් විරවංශ අත්අඩංගුවට

ප්‍රකාශයක් ලබාදිම සඳහා හිටපු අමාත්‍ය විමල් විරවංශ මහතා අද (10දා) පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ ඒකකය කැඳවා තිබේ. හිටපු ජනපති මහිනද රාජපක්ෂ මහතා පසුගියදා පැවැති ජන හමුවකදී සඳහන් කළෙ විමල් විරවංශ මහතා පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ ඒකකය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ඇත බවයි. රජයේ වාහනයක් අවභාවිත කිරිමේ සිදුවීමකට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනිම සඳහා හිටපු අමාත්‍යවරයා පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ ඒකකයට කැඳවා ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

නමුත් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනිම සඳහා පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ ඒකකයට කැඳවූ හිටපු අමාත්‍ය විමල් විරවංශ මහතා මේ වන විට පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *