බැඳුම්කර ගනුදෙනුව ගැන හොයන්න ජනපතිගෙන් විශේෂ කොමිසමක්

මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමට විශේෂ ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කිරීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා තීරණය කර තිබෙන බව

Read more

GSP+ සහනය නැවත ශ්‍රී ලංකාවට යුරෝපයට ඇඟලුම් අපනයනයට සුබ ලකුණු

SP+ සහනය නැවත ශ්‍රී ලංකාවට යුරෝපයට ඇඟලුම් අපනයනයට සුබ ලකුණු වසර හතක කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවට අහිමිව තිබූ GSP+ ඇඟලුම් බදු

Read more

රටට අවශ්‍ය ඖෂධවලින් සියයට 80ක් නිපදවීමට සැලසුම්

දෙදහස් දහඅට වර්ෂය අවසාන වනවිට රටට අවශ්‍ය  ඖෂධවලින් 80% ක ප්‍රමාණයක් දේශීයව නිෂ්පාදනය කිරීම තම අපේක්ෂාව වී ඇතැයි සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා

Read more

රවී දුම්කොළ සමාගමෙන් මිලියන 500 ක් ඉල්ලයි

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය හා මත්ද්‍රව්‍ය සඳහා ඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොලීසියට රුපියල් මිලියන 150 ක්ද, ජාතික තරුණ සේවා සභාවට රුපියල්

Read more